AWS – Compute & Load balancing

January 2022

Steffen vervoegde ons team vorig jaar en heeft als Devops heel wat ervaring met AWS. Met deze eerste sessie was er vooral focus op “Compute & Load Balancing”.  De services die we hierin aangehaald hebben liggen vaak aan de kern van een cloud oplossing en positioneren zich midden in een cloud oplossing architectuur. 

Services binnen dit onderwerp bestaan uit, maar zijn niet gelimiteerd tot: 

–    Elastic Compute Cloud (EC2)
–    Auto Scaling Groups (ASG)
–    EC2 Fleet
–    Elastic Container Service (ECS)
–    Elastic Kubernetes Service (EKS)
–    Lambda Functions
–    Elastic Load Balancers (ELB)

Naast deze services kwamen in deze presentatie ook verschillende thema’s aan bod die deel uitmaken van het AWS Well-Architected framework zoals beveiliging, betrouwbaarheid, optimalisatie van kosten, duurzaamheid en meer. 

Binnen één presentatie is er natuurlijk nooit genoeg tijd om alle services in detail te bespreken. Daarom heeft Steffen in eerste instantie geprobeerd om iedereen een goede indruk te geven over wat deze services kunnen en wanneer, alsook op welke plaats in de architectuur men deze kan gebruiken. Op deze manier kon hij zijn collega’s die in contact komen met deze AWS services een goede basis geven.